yealink workshop

WORKSHOP CỦA YEALINK VÀ XORCOM

Workshop giữa Yealink và Xorcom hợp tác cùng nhau phát triển công nghệ trong ngành VOIP. Sự hợp tác này đảm bảo sự tương tác dể dàng giữa các điện thoại IP Yealink và các hệ thống IP-PBX của Xorcom, cung cấp cho người bán lại và người dùng cuối một giải pháp hệ thống điện thoại giàu tính năng, hiệu quả, chất lượng cao, dễ triển khai.

Workshop sẽ diễn ra lúc 2 giờ chiều, ngày 24/5/2018 tại khách sạn Pullman Trần Hưng Đạo, Q1.

NỘI DUNG WORKSHOP

13h30 - 14h00 Teabreak
14h00 - 14h15 Bắt đầu - Giới thiệu chương trình
14h15 - 14h45 Thuyết trình Xorcom
14h45 - 15h00 Video Call với Hãng Xorcom 
15h00 - 15h20 Thuyết trình Yealink sự phát triển của IP Phone
15h20 - 15h35 Ký hợp tác thỏa thuận 
15h35 - 16h00 Q&A / Demo thiết bị
16h00 - 16h30 Teabreak - Tham quan thiết bị
16h30 -18h30 Tiệc tối 
17h30 Luckydraw

Yealink Việt Nam