Giải pháp contact center bao gồm 4 nguồn ứng ứng dụng (1. Tổng đài Asterisk, 2. Phần Mềm Virtiger CRM, 3.Giao diện quản Web CTI), Sau đây là các tính năng chính của 3 thành phần trên...Xem tiếp