So sánh kiểu Lựa chọn tối đa 4 mô hình Sử dụng mũi tên trái và phải để di chuyển qua các sản phẩm để so sánh. Mô hình được lựa chọn: Siêu thanh lịch Gigabit IP Phone SIP-T46G Siêu thanh lịch.