Microsoft Skype cho kinh doanh trực tuyến

ƯU ĐIỂM
- Chi phí hiệu quả.
- Cho phép sử dụng địa phương ở hầu hết các quận và thành phố trên toàn quốc.
- Có thể sử dụng ứng dụng điện thoại di động hoặc điện thoại nhất định Session Initiation Protocol (SIP)
NHƯỢC ĐIỂM
Thiếu các tính năng doanh nghiệp có mục đích chung như IVR / tự động viên, mở rộng, và dial-trong hội nghị.