Nguồn gốc cuộc gọi VoIP là gì?

Một trong những thuật ngữ thường được sử dụng nhất khi nói về truyền thông VoIP là gọi là khởi tạo, về cơ bản là phải làm thế nào để gọi điện thoại và cách nó truyền tới người nhận một lần. Sau đây sẽ cung cấp một cái nhìn sâu sắc về nguồn gốc gọi là gì, cách nó hoạt động và loại phần cứng nào được yêu cầu.

Kết quả hình ảnh cho VoIP

Gọi là gì?

VoIP là viết tắt của "Voice Over Internet Protocol". Điều này có nghĩa rằng các cuộc gọi điện thoại sử dụng một công nghệ cho phép các cuộc gọi được gửi trực tiếp qua mạng internet, đó là một cách rẻ hơn nhiều để thực hiện cuộc gọi. Nguồn gốc gọi là điểm bắt đầu cuộc gọi, diễn ra trên mạng điện thoại PSTN và được chuyển đến đích thông qua internet. Điều quan trọng cần lưu ý là một cuộc gọi điện thoại qua VoIP bắt đầu giữa điểm khởi đầu và điểm đích, được gọi là trình khởi tạo và trình kết thúc tương ứng. Thường có các kiểu gọi khác nhau tùy thuộc vào các dịch vụ do ITSP cung cấp. Cách duy nhất để khởi tạo cuộc gọi là nếu người khởi tạo VoIP có một sắp xếp kết thúc cuộc gọi với một trình kết thúc VoIP.

Kết quả hình ảnh cho VoIP

Phần cứng cần thiết

Khía cạnh tốt nhất của dịch vụ VoIP là hầu như không có bất kỳ yêu cầu phần cứng đáng chú ý nào. Tất cả những gì cần thiết là một cổng, trong đó chủ yếu chuyển các cuộc gọi điện thoại từ internet và vào các đường PSTN. Vì gateway phải tương tác với cả Internet và đường PSTN chuẩn, có hai giao diện cần thiết cho một cổng, bao gồm giao diện điện thoại có các đường kỹ thuật số và tương tự và giao diện Ethernet làm kết nối giữa gateway và internet. Điều quan trọng là phải hiểu rằng một dòng kỹ thuật số có thể hỗ trợ một số lượng lớn các cuộc gọi cùng một lúc, có thể nằm trong khoảng từ 20 đến 30 tùy thuộc vào loại đường được chọn. So với một dòng kỹ thuật số, một dòng tương tự chỉ có thể hỗ trợ một cuộc gọi điện thoại tại một thời điểm.

Cách hoạt động của cuộc gọi

Nguồn gốc gọi là một quá trình khá đơn giản, phức tạp hơn một chút để giải thích. Về bản chất, người gác cổng được đề cập trước đó sẽ nhận được các cuộc gọi và yêu cầu từ trình quay số. Khi người dùng tạo kết nối tới trình quay số, gatekeeper sẽ hỏi máy chủ Radius để kiểm tra xem người dùng đã nhập đúng mật khẩu và tên người dùng chưa. Các máy chủ Radius sau đó sẽ trả lời các gatekeeper với một có hoặc không. Nếu một câu trả lời có được nhận từ máy chủ Radius, người dùng có khả năng thực hiện cuộc gọi điện thoại từ điểm khởi đầu. Khi số đã được đặt, người gác cổng lại nhận được yêu cầu gọi điện thoại. Đó là vào thời điểm này, người gác cổng sẽ tương tác với máy chủ Radius một lần nữa để xem liệu người dùng có vấn đề có đủ tiền để thực hiện cuộc gọi điện thoại hay không.

Sau đó, máy chủ thanh toán sẽ xem xét vị trí mà tại đó cuộc gọi bắt nguồn từ để đo lường tỷ lệ thanh toán hiện tại, tất cả phụ thuộc vào việc cuộc gọi có được thực hiện vào giờ cao điểm hay giờ cao điểm không. Khi điều này đã được xác định, thông tin liên quan sau đó sẽ được gửi lại cho máy chủ Radius. Một khi máy chủ Radius đã nhận được thông tin này, nó sẽ được gửi lại cho gatekeeper. Sau đó, người dùng được cung cấp địa chỉ IP cho cổng vào đích mà cuộc gọi đang được thực hiện. Cổng này sẽ gửi cuộc gọi đến đích cuối cùng. Nếu không có vấn đề nào khác phát sinh trong thời gian này, cuộc gọi có thể diễn ra và hai người dùng có thể nói chuyện trong thời gian dài của cuộc gọi. Nếu cuộc gọi diễn ra sau khi đạt được mức phân bổ thời gian tối đa cho cuộc gọi, nó sẽ bị ngắt kết nối và nhiều tiền hơn sẽ cần phải được cung cấp để thực hiện cuộc gọi khác và tiếp tục cuộc trò chuyện. Khi cuộc gọi đã đi đến kết luận, cho dù bởi người gọi chính họ hoặc vì họ đã bị ngắt kết nối, người dùng ban đầu sẽ có tổng giá của cuộc gọi được khấu trừ từ nguồn thanh toán của họ bởi máy chủ thanh toán.

Các loại dịch vụ VoIP

Có hai loại dịch vụ VoIP cơ bản, bao gồm PC tới điện thoại và điện thoại đến điện thoại. Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cho PC sẽ đặt trình quay số trên internet mà người dùng dịch vụ có thể tải xuống và cài đặt. Trình quay số này cho phép tạo tài khoản với bất kỳ loại nguồn thanh toán nào được nhà cung cấp dịch vụ cho phép. Khi việc này được thực hiện, người dùng có thể thực hiện và nhận cuộc gọi. Điều đó đang được nói, thiết lập sẽ cần một máy chủ thanh toán, một máy chủ Radius, một gatekeeper và một máy chủ cơ sở dữ liệu. Sự khác biệt duy nhất giữa các dịch vụ điện thoại với điện thoại là một cổng ra có nguồn gốc cũng phải được ITSP cung cấp. Nguồn gốc cuộc gọi VoIP bao gồm hai loại thanh toán có thể có, trả sau và trả trước, mặc dù đại đa số thường sử dụng thẻ trả trước hoặc thẻ tín dụng.