Cung cấp nguồn dành cho các dòng điện thoại IP của Yealink. Cam kết đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

nguồn điện thoại IP

 nguồn số lượng lớn