SỬ DỤNG GATEWAY DINSTAR KẾT NỐI 4 SITE ANALOG

 Giới thiệu giải pháp:

 Mô hình khách hàng đang có 4 chi nhánh đang sử dụng tổng đài Pnasonic Analog. Việc liên lạc qua lại giữa các chi nhánh đang sử dụng phải thông qua CO line của nhà cung cấp dịch vụ. Việc liên lạc vậy sẽ ảnh hưởng tới chi phí hàng tháng cao.

 Du hưng đề xuất giải pháp kết nối các chi nhánh lại thông qua thiết bị của hãng Dinstar.

 Thiết bị sử dụng:

-          Dinstar DAG1000-4S4O

-          Dinstar DAG2000-8S8O

 Mô Hình Giải Pháp:

dinstar gateway

Giải Thích:

-          Các chi nhánh sẽ nối trực tiếp với nhau theo sơ đồ mạng nhệnh.

-          Các gateay kết nối thông qua internet  với chức năng SIP Trunk

dinstar gateway -2

-          Thông từ thiết bị gateway kết nối với tổng đài thông qua 2 đường FXO và FXO trên gateway dinstar. FXO kết nối với Port Ext và FXS kết nối với Port Trung kế CO.

dinstar gateway -3

(Định Nghĩa: line xanh là line của port FXO/ line đỏ là line của port FXS)

-          Khi nào cuộc gọi đi trên line Xanh: khi tín hiệu cuộc gọi bắt đầu từ gateway Dinstar đi đến tổng đài .

  • Mục Đích: Lúc cuộc gọi từ Dinstar đi lên tổng đài và tìm đến trực tiếp đến số nội bộ cần đến.
  • Nếu ngược lại cuộc gọi đi vào từ line Co của tổng đài Pana thì dẫn đến việc nghe lời chào của hệ thống (bắt buộc) .

-          Khi cuộc gọi đi trên line đỏ: khi tín hiệu cuộc gọi bắt đầu từ tổng đài xuống gateway Dinstar

  • Mục Đích: thao tác bấm số gọi đi đơn giãn, thay vì bấm số 9 gọi ra bưu điện chúng ta có thể định Nghĩa phím 8 để gọi liên chi nhánh.
  • Nếu ngược lại đi ra bằng cổng EXT gọi qua site kia thì dẫn đến việc bấm số Group đợi toll và bấm số ext cần gọi lần nữa. (thao tác bấm 2 lần)

Giải thích cách bấm số:

dinstar gateway -4

 

Ext:100 gọi ext:200:

Tại máy 100: nhất máy bấm 8200

Giải thích: tổng đài Pana A tự xác định được đầu số 8 là chọn một group line co để đi, tín hiệu được đẩy xuống Dinstar A, tiếp tục Dinstar A hiểu được 200 là đầu số của site B đẩy trực tiếp đến gateway Dinstar bên B. Gateway B tiếp nhận cuộc gọi và sẽ đẩy tín hiệu qua đường số 5. Tổng đài Pana B tiếp nhận tín hiệu từ cổng EXT và đẩy trực tiếp tới EXT200.

Sơ đồ đường đi: (1->3->5)

 EXT: 200 gọi ext:100

Tại máy 200: nhất máy bấm 8100

Giải thích: tổng đài pana B tự xác định được đầu số 8 là chọn một group line Co để đi, tín hiệu được đẩy xuống Dinstar B, tiếp tục Dinstar B hiểu được 100 là đầu số của site A đẩy trực tiếp đến Dinstar bên A. Dinstar A tiếp nhận cuộc gọi và sẽ đẩy tín hiệu qua đường số 2. Tổng đài Pana A tiếp nhận tín hiệu từ cổng EXT và đẩy trực tiếp tới EXT100.

Sơ đồ đường đi: (4->3->2)

 Tương tự cách bấm và kết nối với các site còn lại