Mô tả vấn đề: 

- Tôi không muốn sử dụng tính năng Khóa điện thoại, vì vậy tôi đặt nó là vô hiệu hóa. Nhưng khi tôi trở lại làm việc vào ngày hôm sau, màn hình của điện thoại sẽ hiển thị lại New Pin Pin. 

Nguyên nhân:

Điều này là do Khóa điện thoại trong Máy chủ Skype for Business được bật theo mặc định. Sau khi đăng nhập vào tài khoản Lync / SfB (Skype for Business) hoặc điện thoại đến thời gian đồng bộ hóa, điện thoại sẽ đồng bộ hóa cài đặt máy chủ để bật Khóa điện thoại. 

Cách giải quyết:

- Bạn có thể yêu cầu quản trị viên Lync / SfB Server của bạn tắt tính năng này. Sau đó, Khóa điện thoại của bạn sẽ không tự động vô hiệu hóa lại.

 

1. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản trực tuyến Lync / SfB, quản trị viên nên làm theo các bước dưới đây:

(a) Sử dụng tài khoản quản trị viên để đăng nhập Máy chủ Lync / SfB thông qua Windows PowerShell.

(b) Sử dụng các lệnh ghép ngắn Get-CsUCPhoneConfiguration 'để xem lại trạng thái của các tính năng PhoneLock.

 FAQQ1.jpg

(c) Trường hợp giá trị của “ EnaforcePhoneLockt ” là Đúng , sử dụng cmdlet “ Set-CsUCPhoneConfiguration -EnforcePhoneLock 0 ” tắt nó để False Sau đó, tính năng Khóa điện thoại sẽ luôn bị tắt.

 FAQQ2.jpg


2. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản tại chỗ Lync / SfB, quản trị viên nên làm theo các bước dưới đây:

(a) Đăng nhập vào máy chủ tại chỗ Lync / SfB. Mở Bảng điều khiển máy chủ Lync / SfB .

(b) Chuyển đến Khách hàng-> Cấu hình thiết bị . Chọn tài khoản mà bạn muốn tắt tính năng Khóa điện thoại. Hủy khóa Thực thi khóa, hiển thị như bên dưới:

 FAQQ3.jpg


(c) Sau đó nhấp vào Cam kết để lưu thay đổi. Sau đó, tính năng Khóa điện thoại sẽ luôn bị tắt.

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phân phối thiết bị VoIP và Hội nghị truyền hình trực tuyến
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU HƯNG
Add: 36A, Nguyễn Gia Trí, P.25, Bình Thạnh, HCM
Tel: 02873000246 - Hotline: 19006069
Email: info@duhung.vn
Website: www.duhung.vn