Hướng dẫn tắt các tính năng local trên Grandstream IP Phone

Hướng dẫn tắt các tính năng local trên Grandstream IP Phone

Vào trình duyệt web, gõ địa chỉ IP của IP Phone, đăng nhập bằng account admin/admin:

Vào tab ACCOUNTS -> Call Settings: chọn No
 

 Save và Apply:

 

Phân phối thiết bị VoIP và Hội nghị truyền hình trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU HƯNG

Add: 36A, Nguyễn Gia Trí, P.25, Bình Thạnh, HCM

Tel: 02873000246 - Hotline: 19006069

Email: [email protected] 

Website: www.duhung.vn