1. Hỗ trợ

Người dùng mới không quen đăng ký tài khoản trên điện thoại Yealink.

Ví dụ: sau khi nhận và bật nguồn điện thoại, nó đang hiển thị Không có dịch vụ nào ở góc trên bên trái của màn hình LCD và điện thoại không thể gọi hoặc nhận cuộc gọi đến! 

Nguyên nhân: Tài khoản SIP chưa được đăng ký!

 

2. Cách đăng ký tài khoản trên điện thoại Yealink

Vui lòng làm theo các bước chi tiết dưới đây:

1.Nhấn nút ok ok trên bàn phím, bạn sẽ nhận được địa chỉ IP của điện thoại.

2. Truy cập vào trang web của điện thoại -> Tài khoản -> Đăng ký, điền thông số tương ứng -> nhấp vào Xác nhận xác nhận để chấp nhận thay đổi.

Vui lòng tham khảo ảnh chụp màn hình sau.

4.jpg

5.png

Trạng thái đăng ký: Nó hiển thị trạng thái đăng ký của tài khoản hiện tại.

Line Active: Bạn có thể bật / tắt tài khoản.

Nhãn: Nó được hiển thị trên màn hình LCD để xác định tài khoản.

Tên hiển thị: Tên hiển thị: Nó được hiển thị dưới dạng ID người gọi khi thực hiện cuộc gọi.

Tên người dùng: Nó được cung cấp bởi ITSP để đăng ký (cần thiết). vui lòng kết nối nhà cung cấp điện thoại hoặc nhà cung cấp SIP PBX (SIP Server) để có được thông tin này.

Tên đăng ký: Đây là ID xác thực để xác thực do ITSP cung cấp (cần thiết). vui lòng kết nối nhà cung cấp điện thoại hoặc nhà cung cấp SIP PBX (SIP Server) để có được thông tin này.

Mật khẩu: Nó được cung cấp bởi ITSP để đăng ký (cần thiết). vui lòng kết nối nhà cung cấp điện thoại hoặc nhà cung cấp SIP PBX (SIP Server) để có được thông tin này.

Máy chủ lưu trữ: Nó được cung cấp bởi ITSP để đăng ký (cần thiết). vui lòng kết nối nhà cung cấp điện thoại hoặc nhà cung cấp SIP PBX (SIP Server) để có được thông tin này.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với: http://www.duhung.vn

3. Loại sản phẩm

SIP VP-T49G, SIP-T48G, SIP-T46G, SIP-T42G, SIP-T41P, SIP-T40P, SIP-T29G, SIP-T27P, SIP-T23G,SIP-T23P, SIP-T21 (P) E2, SIP-T19 ​​(P) E2, W52P, W56P, VP530, SIP-T38G, SIP-T32G, SIP-T28P, SIP-T26P,SIP-T22P, SIP-T21P, SIP-T20P, SIP-T19P