Hướng Dẫn Distinctive Ringtone cho cuộc gọi Inbound

Giới thiệu:

Các bản nhạc chuông được sử dụng để phân biệt các cuộc từ các đường Inbound Routes khác nhau. Để sử dụng tính năng này, IP Phone phải được hổ trợ Distinctive Ringtone. Cùng thử thiết lập một Distinctive Ringtone cho một đường Inbound Route.

Cấu hình Distinctive Ringtone

Step 1:  đăng nhập vào giao diện Web của IP phone. Ở đây chúng ta sử dụng IP phone là Yeastart T28.
Step 2: nhấp vào “Setting à Ring”,  nhập một tên bất kì vào Internal Ringer Text, trong Internal Ringer File, chọn một bản nhạc chuông bạn muốn sử dụng. Ví dụ trong Internal Ringer Text  là “Family” liên kết với Internal Ringer File là “Ring3.wav”.
Step 3:  đăng nhập vào giao diện Web của Yeastar S-Series PBX. Vào “ Settings àPBX à Call Control à Inbound Route”, chọn một Inbound Route và nhấp vào “Edit”.
Step 4: chọn  “Distinctive Ringtone” là “Family” có liên kết với bản nhạc chuông là “Ring3.wav”.
Step 5: thực hiện một cuộc gọi thông qua đường Inbound Route đã chọn ở trên, khi các cuộc gọi đến tới một điện thoại, điện thoại đó sẽ phát bản nhạc chuông là “Ring3.wav”.

Phân phối thiết bị VoIP và Hội nghị truyền hình trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU HƯNG

Add: 36A, Nguyễn Gia Trí, P.25, Bình Thạnh, HCM

Tel: 02873000246 - Hotline: 19006069

Email: [email protected]

Website: www.duhung.vn