Yealink W60P hỗ trợ tới 8 thiết bị cầm tay với 8 tài khoản khác nhau.

Khách hàng có thể thay đổi số lượng điện thoại đã đăng ký tối đa để hạn chế cả số lượng thiết bị cầm tay đã đăng ký và số lượng tài khoản.

Số lượng thiết bị cầm tay đã đăng ký sẽ ảnh hưởng đến số lượng cuộc gọi đồng thời trên trạm gốc.ặc đinh, số điện thoại đăng ký được đặt mặc định là 5. Người dùng có thể gặp khó khăn khi họ cố gắng đăng ký hơn 5 thiết bị cầm tay / tài khoản. 

Cách giải quyết:

Đặt số điện thoại tối đa là 8 trên giao diện người dùng web hoặc cung cấp tự động.

1. GUI web

Điều hướng đến Tính năng> Thông tin chung, thay đổi số từ 5 thành 8 như hiển thị bên dưới.

aishion11.jpg


2. Tham số cung cấp tự động,

phone_setting.max_number_of_handset = 

Giá trị cho phép: 5 hoặc 8

Khi bạn áp dụng thay đổi, điện thoại sẽ khởi động lại để có hiệu lực.

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Phân phối thiết bị VoIP và Hội nghị truyền hình trực tuyến
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU HƯNG
Add: 36A, Nguyễn Gia Trí, P.25, Bình Thạnh, HCM
Tel: 02873000246 - Hotline: 19006069
Email: info@duhung.vn
Website: www.duhung.vn