Bây giờ tài khoản hỗ trợ của Yealinksupport account và ticket account là cùng một tài khoản. Để đăng ký, vui lòng nhấp vào http://sso.yealink.com/register và điền vào tất cả các thông tin cần thiết.

1. Xin lưu ý rằng tài khoản có 2 loại Người dùng cuối và Đối tác hoặc Người bán lại.

ddss.png

2. Nếu bạn là đối tác hoặc người bán lại của Yealink, vui lòng chọn loại Đối tác hoặc Người bán lại và sử dụng tên công ty làm tên của bạn và cung cấp thông tin nhà phân phối . Nếu công ty của bạn bán sản phẩm dòng Yealink VC, vui lòng thêm VCS sau tên công ty của bạn. 

Lưu ý: Để quản lý trường hợp tốt hơn, Yealink thích Một Công ty có một đăng ký tài khoản

3. Đối với loại người dùng cuối, bạn có thể thử thêm một số số hoặc chữ cái sau tên của mình để tránh lặp lại tên. 

4. Sau khi bạn gửi đơn, bạn sẽ nhận được email kích hoạt. Vui lòng xác thực email, sau đó bạn có thể tận hưởng dịch vụ hỗ trợ của Yealink. 

5. Khi bạn đã có Tài khoản hỗ trợ của Yealink, bạn có thể truy cập Trung tâm hỗ trợ của Yealink:  http://support.yealink.com/  và tự phục vụ với Tài liệu / Câu hỏi thường gặp hoặc đăng nhập Hệ thống vé Yealink để báo cáo vấn đề: https: //ticket.yealink.com.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phân phối thiết bị VoIP và Hội nghị truyền hình trực tuyến
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU HƯNG
Add: 36A, Nguyễn Gia Trí, P.25, Bình Thạnh, HCM
Tel: 02873000246 - Hotline: 19006069
Email: [email protected]
Website: www.duhung.vn