Hướng dẫn cấu hình IP tĩnh cho điện thoại Yealink

Bài viết dưới đây công ty cổ phần công nghệ Du Hưng hướng dẫn các bạn cấu hình IP tĩnh cho điện thoại Yealink.

Vào Menu

 

 Vào mục setting

 

 Vào mục advance Setting:

 

 Yêu cầu nhập password : password là : admin

 

 Vào mục Network.

 

 Vào mục WAN Port

 

 Trỏ mũi tên xuống, chọn mục 2.IPv4

 

 Chọn Satic IP Address : 2. Static IPv4 Client

 

 Điền Thông Số IP :

 

Subnet Mask

 

 Gateway default

 

 Primary, Secondary DNS ( Not Necessary )

 

Sau đó Save lại. Sau đó nhấn Back lại cho đến khi điện thoại thông báo updateting network, điện thoại Reboot lại và đã được gán IP Tĩnh.

Phân phối thiết bị VoIP và Hội nghị truyền hình trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU HƯNG

Add: 36A, Nguyễn Gia Trí, P.25, Bình Thạnh, HCM

Tel: 02873000246 - Hotline: 19006069

Email: [email protected]

Website: www.duhung.vn