Hướng dẫn cài đặt lại giờ IP Phone Yealink

Hướng dẫn cài đặt lại giờ IP Phone Yealink
Hướng Dẫn Cài Đặt Lại Giờ IP Phone Yealink
Với Dòng W56H&W56P
Trên Base phát song, nhấn nút phát song, máy con rẽ rung lên báo địa chỉ IP 
Nhập địa chỉ IP lên Web
 
 

Với Dòng T2 series ( Máy để Bàn): nhấn nút  ü

Sẽ cho địa chỉ IPv4. Ví dụ : IPv4:10.0.0.176
 
 

 Nhập địa chỉ IP lên trình duyệt web.

 

Phân phối thiết bị VoIP và Hội nghị truyền hình trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU HƯNG

Add: 36A, Nguyễn Gia Trí, P.25, Bình Thạnh, HCM

Tel: 02873000246 - Hotline: 19006069

Email: [email protected]

Website: www.duhung.vn