Mô tả vấn đề: 

- Định dạng Ngày & Giờ mặc định của Điện thoại là 24 giờ, nhưng tôi không thích điều này. Vì vậy, tôi đặt nó là 12 giờ. Nhưng khi tôi trở lại làm việc vào ngày hôm sau, Định dạng Ngày & Giờ lại quay trở lại với 24 giờ. 

Nguyên nhân:

Điều này là do Định dạng Ngày & Giờ mặc định trong Máy chủ Lync / SfB (Skype for Business) là 24 giờ. Sau khi đăng nhập vào tài khoản Lync / SfB hoặc thời gian đồng bộ hóa đến, điện thoại sẽ đồng bộ hóa cài đặt máy chủ thành 24 giờ. 

Cách khắc phục:

Bạn có thể yêu cầu quản trị viên Máy chủ Lync / SfBS của mình đặt Định dạng Ngày & Giờ là 12 giờ. Sau đó, Định dạng Ngày & Giờ sẽ không tự động quay lại 24 giờ nữa.

 

Sau khi quản trị viên đăng nhập vào Máy chủ Lync / SfB thông qua Windows PowerShell, anh ta có thể làm theo các bước dưới đây để xem xét và thay đổi trạng thái Định dạng Ngày & Giờ,

1. Sử dụng các lệnh ghép ngắn Get-CsIPPhonePolicy, để xem lại trạng thái của các tính năng Định dạng Thời gian Ngày. 

FAQ-3.jpg

2. Nếu giá trị của ngày DateTimeFormat, là 24 , hãy sử dụng các lệnh ghép ngắn Set Set-CsIPPhonePolicy -DateTimeFormat 24 Lần lượt biến nó thành 12 . Sau đó, tính năng Định dạng Ngày & Giờ sẽ luôn trong 12 giờ.

FAQ-4.jpg

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 

Phân phối thiết bị VoIP và Hội nghị truyền hình trực tuyến
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU HƯNG
Add: 36A, Nguyễn Gia Trí, P.25, Bình Thạnh, HCM
Tel: 02873000246 - Hotline: 19006069
Email: info@duhung.vn
Website: www.duhung.vn