Mô tả vấn đề mà khách hàng thường hay gặp phải: 

Tôi đang sử dụng BToE để kết nối máy tính với điện thoại. Sau khi tôi đăng nhập vào tài khoản Lync / SfB (Skype for Business), tính năng BToE sẽ bị vô hiệu hóa. Ngay cả khi tôi kích hoạt tính năng này một cách thủ công, khi tôi trở lại làm việc vào ngày hôm sau, nó lại bị vô hiệu hóa. 

Nguyên nhân: 

Điều này là do tính năng BToE trong Máy chủ Lync / SfB bị tắt theo mặc định. Sau khi đăng nhập vào tài khoản Lync / SfB hoặc thời gian đồng bộ hóa đến, điện thoại sẽ đồng bộ hóa cài đặt máy chủ để tắt BToE. 

Hướng dẫn giải quyết:

Bạn có thể yêu cầu quản trị viên Lync / SfB Server của bạn kích hoạt tính năng này và sau đó BToE của bạn sẽ không tự động vô hiệu hóa lại.

 

Sau khi quản trị viên đăng nhập vào Lync / SfB Server thông qua Windows PowerShell, anh ta có thể làm theo các bước dưới đây để xem xét và thay đổi trạng thái BToE,


1. Sử dụng lệnh ghép ngắn Get-CsIPPhonePolicy, để xem lại trạng thái BToE.

FAQ-1.jpg


2. Nếu giá trị của “ EnableBetterTogetherOverEthernet ” là False , sử dụng cmdlet “ Set-CsIPPhonePolicy -EnableBetterTogetherOverEthernet $ True ” để biến nó đến thật . Sau đó, tính năng BToE sẽ luôn được bật.

FAQ-2.jpg

 

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phân phối thiết bị VoIP và Hội nghị truyền hình trực tuyến
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU HƯNG
Add: 36A, Nguyễn Gia Trí, P.25, Bình Thạnh, HCM
Tel: 02873000246 - Hotline: 19006069
Email: info@duhung.vn
Website: www.duhung.vn