Sangoma SBC được thiết kế nhằm bảo vệ tất cả dữ liệu và mạng thoại của bạn khỏi các cuộng tấn công VoIP. 

Tại sao lại chọn SBC Sangoma?

  • Cấu hình dể dàng qua giao diện Web
  • Hỗ trợ công cụ theo dõi và phân tích dữ liệu
  • Nâng cấp hệ thống đơn giả bằng License
  • Chống được tất cả các phương thức tấn công phổ biến: DDos, Fraud, Fooding...
  • Hô trợ dự phòng HA
  • Hỗ trợ sotfware cho máy chủ ảo hóa

Mô hình cơ bản của SBC

mo hinh tong quan

 

Phần cứng Enterprise SBC của sangoma

Enterprise SBC của sangoma dùng cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Hỗ trợ 25 - 250 cuộc gọi đồng thời. Có đầy đủ tính năng của phần cứng SBC.

hop

hop1

Sangoma thương hiệu Canada

cac thanh phan trong hop

Các thành phần có trong hộp

mat truoc sangoma

Mặt trước của SBC sangoma

mat sau sangoma

Mặt sau của SBC sangoma

sbc sangoma