Đèn LED bật sáng và hoạt động dựa trên hoạt động của điện thoại IP Phone. Người dùng có thể thay đổi nó vì lý do không mong muốn.

Nguyên nhân: 

1. Khi điện thoại ở chế độ chờ và đèn LED nhấp nháy, điều đó có nghĩa là có một cuộc gọi nhỡ hoặc một thư thoại chưa đọc.

2. Khi điện thoại ở chế độ tiết kiệm năng lượng, đèn LED sẽ nhấp nháy, đây là thiết kế bình thường để cho biết điện thoại vẫn hoạt động ở chế độ tiết kiệm năng lượng.

Cách giải quyết:

1. Đối với nguyên nhân 1, người dùng có thể kiểm tra các cuộc gọi nhỡ và thư chưa đọc để ngăn đèn LED nhấp nháy hoặc tắt trực tiếp đèn LED nhấp nháy từ GUI điện thoại. 

 

Web GUI: Đặc điểm> Power LED 

FAQ1.jpg

Auto Cung cấp mẫu: 
phone_setting.common_power_led_enable = 
phone_setting.talk_and_dial_power_led_enable = 
phone_setting.mail_power_led_flash_enable = 
phone_setting.ring_power_led_flash_enable = 
phone_setting.mute_power_led_flash_enable = 
phone_setting.hold_and_held_power_led_flash_enable = 
phone_setting.missed_call_power_led_flash.enable = 
Giá trị hợp lệ: Disabled: chỉ số sức mạnh LED là tắt; 1-Đã bật: đèn LED chỉ báo nguồn có màu đỏ đặc)

2. Đối với nguyên nhân 2, đây là hành vi bình thường của đèn LED và thông thường không cần thiết phải thay đổi nó, tuy nhiên chúng tôi có phiên bản phần mềm hỗ trợ kỹ thuật cung cấp cấu hình bổ sung cho hành vi LED ở chế độ tiết kiệm năng lượng nếu thực sự khó chịu với người dùng, vui lòng hỏi FAE của chúng tôi để biết bản mới nhất nếu bạn yêu cầu phần sụn này. 

GUI Web: 

FAQ2.jpg

Mẫu cung cấp tự động: 
features.power_saving.power_led_flash.on_time = 
features.power_saving.power_led_flash.off_time = 

Giá trị hợp lệ: khi thời gian sáng được đặt thành 0, đèn LED sẽ tắt ở chế độ tiết kiệm năng lượng; 
Khi thời gian tối được đặt thành 0, đèn LED sẽ sáng ở chế độ tiết kiệm năng lượng; khi cả hai được đặt thành 0, điện thoại sẽ chỉ giữ thời gian tối thành 0 để đèn LED sẽ sáng;

 

Phân phối thiết bị VoIPHội nghị truyền hình trực tuyến
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU HƯNG
Add: 36A, Nguyễn Gia Trí, P.25, Bình Thạnh, HCM
Tel: 02873000246 - Hotline: 19006069
Email: [email protected]
Website: www.duhung.vn