Giải pháp đầu cuối cho Microsoft Skype cho doanh nghiệp

 

Là một chứng nhận Vàng của Microsoft Communications lực phần cứng Đối tác, Yealink làm việc chặt chẽ với Microsoft để cung cấp Skype cho Kinh doanh điện thoại IP HD với việc triển khai dễ dàng, sử dụng dễ dàng và chi phí học tập tối thiểu. Các thiết bị đầu cuối điện thoại chất lượng cao bao gồm người sử dụng từ các lãnh đạo để nhân viên lễ tân và từ SMBs cho các doanh nghiệp lớn.


Các điện thoại tương lai chứng minh đảm bảo việc áp dụng của người dùng với một giao diện người dùng Skype lấy cảm hứng từ đó quen thuộc và dễ dàng để sử dụng và đó là tùy chỉnh để công việc người dùng cá nhân. Các điện thoại cung cấp các chức năng điện thoại toàn diện khi được sử dụng với Skype cho Business Server để đảm bảo năng suất truyền thông cao. Hơn nữa, các điện thoại hỗ trợ cho nhiều phương pháp triển khai linh hoạt và Yealink của dịch vụ phần mềm cài đặt sẵn, cho phép cấu hình vô tư và triển khai đại trà. Khách hàng được hỗ trợ bởi sự hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp Yealink và dịch vụ khách hàng trên toàn thế giới.

Chúng tôi cũng sẽ rất vui mừng được nghe từ bạn tại [email protected]

Giải pháp đầu cuối cho Microsoft Skype cho doanh nghiệp
 

 

Yealink Gỉai pháp    ----------------------------------------------- -----------------------------------

 

Yealink Skype cho điện thoại Business® HD IP

T48G-Skype cho Business® bản

T46G- Skype cho Business® bản

T42G- Skype cho Business® bản

T41P- Skype cho Business® bản

T40P- Skype cho Business® bản

Giải pháp Endpoint cho Microsoft Skype cho doanh nghiệp

Four Pillars Lợi thế của các giải pháp Tổng    ------------------------------------------- ---------------------------------------

 

· Full Portfolio số điện thoại chất lượng

Một danh mục đầy đủ của điện thoại chất lượng cao, bao gồm nhiều cấp độ giá cả, người dùng doanh nghiệp và các kịch bản sử dụng;
 

· Dễ dàng triển khai và quản lý

Hỗ trợ nhiều phương pháp triển khai linh hoạt và Yealink của cài đặt sẵn dịch vụ phần mềm, cho phép cấu hình vô tư và triển khai hàng loạt;
 

· Năng suất Enhanced

Greater người dùng thông qua nhờ vào giao diện người dùng Skype lấy cảm hứng;
 

· Được hỗ trợ toàn cầu bởi A Top-Tier Nhà cung cấp

Yealink là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp thiết bị đầu cuối giao tiếp với trị giá hơn một thập kỷ kinh nghiệm

 

Resource  ------------------------------------------------- -------- -

 

* Firmware

 SIP-T40P (54.8.0.34)   Skype cho bản kinh doanh cho OnPrem   mới

 SIP-T41P / SIP-T42G (29.8.0.34)   Skype cho bản kinh doanh cho OnPrem   mới 

 SIP-T46G (28.8.0.34)   Skype cho bản kinh doanh cho OnPrem   mới 

 SIP-T48G (35.8.0.34)   Skype cho bản kinh doanh cho OnPrem   mới 

 SIP-T40P (54.8.0.14)   Skype cho bản kinh doanh cho OnPrem  

 SIP-T41P / SIP-T42G (29.8.0.14)   Skype cho bản kinh doanh cho OnPrem  

 SIP-T46G (28.8.0.14)   Skype cho bản kinh doanh cho OnPrem  

 SIP-T48G (35.8.0.14)   Skype cho bản kinh doanh cho OnPrem  

 SIP-T48G (35.7.0.50)  UC bản

 SIP-T48G (Yealink_ver_35.7.0.50.cab)   UC bản

 SIP-T48G (35.7.0.51)  UC phiên bản  phiên bản Trung Quốc

 SIP-T48G (Yealink_ver_35.7.0.51.cab)  UC phiên bản  phiên bản Trung Quốc

 

* Mẫu CFG

 CFG mẫu cho X.80.0.34  mới

 CFG Templates

 

* Yealink BToE nối

 Yealink BToE Connector (3.0.0.10)   mới

 Yealink BToE Connector (2.0.14.0)

 

 
 

* Bảng dữliệu

 Yealink-T40P SFB -Datasheet

 Yealink-T41P SFB -Datasheet

 Yealink-T42G SFB -Datasheet

 Yealink-T46G SFB -Datasheet

 Yealink-T48G SFB -Datasheet

 
* Người dùng & Admin Hướng dẫn

 

 Yealink_SIP_T40P_Microsoft_Skype_for_Business_Edition_User_Guide_V8_21   mới

 Yealink_SIP_T41P_Microsoft_Skype_for_Business_Edition_User_Guide_V8_21   mới

 Yealink_SIP_T42G_Microsoft_Skype_for_Business_Edition_User_Guide_V8_21   mới

 Yealink_SIP_T46G_Microsoft_Skype_for_Business_Edition_User_Guide_V8_21   mới

 Yealink_SIP_T48G_Microsoft_Skype_for_Business_Edition_User_Guide_V8_21   mới

 Yealink_Microsoft_Skype_for_Business_Edition_IP_Phones_Administrator_Guide_V8.21   mới

 Yealink T48G-Skype cho Business® bản Edition_User_Guide_V7_50.pdf

 Yealink_SIP-T2_Series_T4_Series_Skype cho Business® Edition_IP_Phones_Administrator_Guide_V7_50.pdf

 

* Auto Provisioning & QSG

 Yealink_Microsoft_Skype_for_Business_Edition_IP_Phones_Auto_Provisioning_Guide_V8.21   mới

 Yealink_Microsoft_Skype_for_Business_Edition_IP_Phones_Description_of_Configuration_Parameters_in_CFG_Files_V8.21   New

 Yealink_SIP-T40P_Microsoft_Skype_for_Business_Edition_Quick_Start_Guide_V8.21   mới

 Yealink_SIP-T41P_Microsoft_Skype_for_Business_Edition_Quick_Start_Guide_V8.21   mới

 Yealink_SIP-T42G_Microsoft_Skype_for_Business_Edition_Quick_Start_Guide_V8.21   mới

 Yealink_SIP-T46G_Microsoft_Skype_for_Business_Edition_Quick_Start_Guide_V8.21   mới

 Yealink_SIP-T48G_Microsoft_Skype_for_Business_Edition_Quick_Start_Guide_V8.21   mới

 Yealink_SIP-T2_Series_T4_Series_Skype cho Business® bản Auto Provisioning Guide_V7_50.pdf

 Yealink_T48G-Skype cho Business® Edition_Quick_Start_Guide_V7_50.pdf

 

 

* Triển khai Hướng dẫn

 Deploying_Yealink_IP_Phones_for_Use_with_Microsoft_Skype_for_Business_Server_V8.21   mới

 Updating_Phone_Firmware_from_Microsoft_Skype_for_Business_Server   mới