Điểm khác biệt giữa Yealink IP Phone và Granstream IP Phone

Hôm nay công ty cổ phần công nghệ Du Hưng chỉ ra điểm khác biệt giữa yealink IP Phone và Granstream IP Phone.

Feature

Yealink

Grandstream

HD audio voice quality support Codec Opus (headset + handset)

Yes

No

Tiếng Việt

Yes

No

Capture packet

Yes

No

RPS (redirect provisioning server)

Yes

No

Phonebook local 1000 items + remote phonebook

Yes

No

OpenVPN

Yes

No

URI/URL API

Yes

No

Phân phối thiết bị VoIP và Hội nghị truyền hình trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU HƯNG

Add: 36A, Nguyễn Gia Trí, P.25, Bình Thạnh, HCM

Tel: 02873000246 - Hotline: 19006069

Email: info@duhung.vn

Website: www.duhung.vn