Các phương án bảo mật và an toàn thông tin với điện thoại Yealink

1 Đặt mật khẩu bảo mật cho điện thoại :
Vào mục sercurity : ta nhập password mới thay cho password mặc định để đảm bảo an toàn cho điện thoại
  
Bật tính năng SRTP (RTP Encryption) để đảm bảo an toàn thông tin khi liên lạc 
 Bật tính năng Accept SIP Trust Server Only
 
Tắt tính năng  Allow IP Call để không bị tấn công khi kẻ tấn công biết IP trên IP Phone 

Phân phối thiết bị VoIP và Hội nghị truyền hình trực tuyến 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU HƯNG

Add: 36A, Nguyễn Gia Trí, P.25, Bình Thạnh, HCM

Tel: 02873000246 - Hotline: 19006069

Email: [email protected] 

Website: www.duhung.vn