1. Đăng nhập hệ thống tổng đài IP, Cài đặt địa chỉ IP tĩnh cho tổng đài, Đổi password đăng nhập hệ thống, Cài đặt múi giờ
a. Đăng nhập tổng đài
Ngay sau khi cắm nguồn điện vào và cắm cổng mạng vào bạn sẽ thấy địa chỉ IP của tổng đài hiển thị lên màn hình,
Ta dùng trình duyệt bất kỳ gõ vào địa chỉ IP của tổng đài với user/pass đăng nhập ban đầu: admin/admin
b. Cài đặt địa chỉ IP của tổng đài,
Với tổng đài ta bắt buộc phải đặt địa chỉ IP tĩnh, để đảm bảo địa chỉ ip này không bị thay đổi khi khởi động lại
Sau khi đổi xong ta save lại, reboot tổng đài và đăng nhập với địa chỉ IP mới như hình sau:


Cài đặt tổng đài IP


c. Đổi password đăng nhập hệ thống
Vào Setting -> Change password -> ta đánh password cũ và nhập password mới cần đổi
(Chú ý: khi đổi password các bạn thận cẩn thận, vì nếu nhập xong không nhớ thì chỉ có nước reset tổng đài về mặc định)
d. Cài đặt ngày giờ (Việc cài đặt này rất quan trọng, nó giúp cho các bạn khi xem lịch sử cuộc gọi hay nghe file ghi âm sẽ biết chính xác thời gian nào)
Vào Setting -> Time setting -> Cài như hình vẽ dưới:


Cài đặt múi giờ


 2. Thiết lập chế độ cài đặt số máy lẻ bất kỳ.
Vào PBX -> Internal options -> General -> đánh dấu vào ô đỏ như bên dưới, sau bước này cho phép ta tạo số máy lẻ bất kỳ từ 00->9999


Cài đặt tổng đài Grandstream


 3. Khai báo máy lẻ, Cấu hình máy lẻ tự động cho điện thoại IP,
a. Tạo máy lẻ độc lập
Vào PBX -> Basic/ Call routs -> Extension -> Create new sip extension:


Cài đặt tổng đài Grandstream 1


b. Khai báo 1 dải máy lẻ tự động, thay vì ta tạo từng số thì bước này cho phép ta tạo cả 1 máy máy lẻ
Vào PBX -> Basic/ Call routs -> Extension -> Create new sip extension:
Như hình sau ta cài 1 dải 50 số máy lẻ bắt đầu từ 100, các mục khác các bạn nên chọn như hình khoanh đỏ


Cài đặt tổng đài Grandstream 2


c. Cài đặt số máy lẻ vào điện thoại IP 
Trên điện thoại IP bạn xem địa chỉ ip của máy là bao nhiêu -> dùng trình duyệt đánh địa chỉ ip đó vào với user/pass = admin/admin
- Lấy tài khoản số máy đã tạo ở bước 3a (b) ở trên để gán vào máy IP phone, 1 số máy lẻ bắt buộc cần có 3 thông số để cài đặt vào điện thoại là:
+ Số máy lẻ (extension)
+ Password của máy lẻ đó
+ Địa chỉ IP của tổng đài
- Vào mục account trên điện thoại IP để khai báo số như sau, chú ý các mục khoanh đỏ phải điền vào chính xác


Khai báo máy lẻ ip


4. Khai báo nhóm máy lẻ cùng nhóm để cướp chuông (Chuông đang kêu máy khác ta chỉ cần bấm *8 để cướp chuông đang đổ ở điện thoại khác)
Vào Basic -> Call Feature -> Call Pickup


Nhóm cướp chuông


 5. Khai báo đường vào bưu điện, khai báo siptrunk FPT, siptrunk CMC, 1800,1900, 
a. Khai báo trung kế (đường vào bưu điện) Analog,
Vào PBX -> Basic/ Call routs -> Analog Trunk -> Create new Analog Trunk:


Khai báo đường vào bưu điện

b. Khai báo trung kế SIPtrunk của FPT, CMC, Viettle, VNPT, 1800..., 1900....
Vào PBX -> Basic/ Call routs -> Analog Trunk -> Create VoIP trunk -> Create new Siptrunk (Địa chỉ IP kết nối do nhà cấp số cung cấp)


Khai báo trung kế SIP


Nếu kết nối thành công thì trạng thái Status sẽ hiển thị xanh tươi roi rói các bạn nhé như sau:


Trạng thái kết nối


 6. Khai báo gọi đến (Đổ chuông trực tiếp máy lẻ, đổ vào lời chào, đổ chuông theo nhóm, đổ chuông theo múi giờ...)
Vào PBX -> Basic/ Call routs -> Inbount routs -> Creat New inbount Rule:
Chu trình làm việc, khi gọi đến hệ thống ưu tiên đổ chuông ở Lựa Chọn Số 1 trước, tức là kiểm tra các điều kiện múi giờ trước, nếu không thỏa mãn thì mới đổ chuông ở Lựa Chọn Số 2


Thứ tự ưu tiên gọi đến


a. Cách thiết lập múi giờ làm việc


Cài múi giờ làm việc
Thêm múi giờ


b. Các chế độ gọi vào tổng đài


Các kiểu gọi vào


Có nhiều chế độ gọi vào nhưng thông thường quan tâm chính đến 3 kiểu gọi vào là
- Extension: Các cuộc gọi vào sẽ đổ chuông trực tiếp vào máy lẻ
- Queue: Các cuộc gọi vào sẽ đổ chuông vào 1 nhóm các máy lẻ với quy luật đổ chuông tùy chọn
- IVR: Các cuộc gọi vào sẽ nghe lời chào rồi bấm các chức năng yêu cầu (Cái này làm được như 1080...)
c. Khai báo đổ chuông nhóm máy lẻ
Vào PBX -> Call feature -> Call Queue -> Create New Queue:


Đổ chuông theo nhóm


Tạo xong bước này rồi quay lại bước b ở trên để chọn đổ chuông vào nhóm Queue với tên vừa tạo
d. Khai báo đổ chuông vào lời chào
* Tạo lời chào: Có 2 phương án ghi âm lời chào
+ Ghi âm trực tiếp qua máy lẻ: Vào PBX -> Internal Option -> IVR Promt -> Record New IVR promt -> chọn máy dùng để ghi âm


 Ghi âm lời chào


+ Ghi âm vào PC, chuyển đổi sang định dạng GSM file rồi upload lên tổng đài (Phương án này cho phép ta có thể ghép nhạc nền cho lời chào, tạo lời chào chuyên nghiệp hơn)
Vào PBX -> Internal Option -> IVR Promt -> Upload IVR promt -> Chọn file cần upload lên rồi upload
Chương trình convert file từ file WAV sang file GSM download tại:
* Tạo cây lời chào
Vào PBX -> Call Feature -> IVR -> Create New IVR như sau:


Tạo lời chào cho tổng đài


Quy lại Bước b để chọn chế độ đổ chuông vào cây lời chào vừa tạo
 7. Khai báo gọi ra, thiết lập gọi ra từ nhóm máy lẻ bất kỳ trên nhóm trung kế bất kỳ,
Ta có thể tạo nhiều nhóm trung kế bưu điện và khi gọi ra thì mỗi nhóm máy lẻ được gọi ra chỉ trên 1 nhóm trung kế nhất định:
Vào PBX -> Basic/ Call Routs -> Outbound Call Routes -> Create New Outbount Rule


Thiết lập cuộc gọi ra


 8. Kích hoạt ghi âm (Kích hoạt ghi âm cho đường vào, kích hoạt ghi âm máy lẻ),
a. Ghi âm điện thoại cho máy lẻ
Vào PBX -> Basic/ Call Routes -> Extension -> Kích vào máy lẻ cần ghi âm -> Tại mục  Auto record -> đánh dấu tích chọn vào sau đó save lại là ok
b. Ghi âm trên đường vào bưu điện
Vào PBX -> Basic/ Call Routes -> Chọn Analog Trunk (Hoặc Voip Trunk) ->chọn trung kế cần ghi âm -> Tại mục Auto record -> Tích đánh dấu vào để ghi âm
c. Kiểm tra nghe lại file ghi âm
Bấm Status -> CDR -> Recording file -> Các file ghi âm sẽ được list tại đây
Chú ý: Bộ nhớ trong tổng đài có 4Gbyte để lưu file ghi âm, trường hợp nếu muốn dung lượng lớn hơn ta mua thẻ nhớ cắm vào trên tổng đài hoặc ổ cứng HDD cắm vào cổng USB trên tổng đài để lưu file ghi âm (Tổng đài có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ và 1 cổng USB để kết nối ổ cứng ngoài)
 9. Tạo nhạc chờ cho tổng đài với nhạc chờ tùy chọn 
Nhạc chờ này có tác dụng khi có cuộc gọi đến, chuyển máy, khi thoại hội nghị....
Vào PBX -> Internal option -> vào Music on hold -> Upload file nhạc chờ tùy chọn lên tổng đài, xóa các bản nhạc chờ khác ở bên dưới list nhé
(Chú ý: chuẩn file dạng GSM nhé)
10. Tạo phòng họp thoại hội nghị nhiều bên
a. Tạo phòng họp
Vào PBX -> Call Feature -> Conference -> Create New Conference


Tạo phòng họp


b. Cách thiết lập cuộc họp
- Mời người tham gia họp như hình sau:


Điều khiển phòng họp


- Mọi người tự động gọi vào số phòng họp (Ví dụ số trên là 6300)
- Nếu người từ bên ngoài gọi vào qua lời chào rồi bấm số phòng họp (ví dụ 6300) hoặc qua lễ tân nhờ chuyển máy vào số phòng họp là 6300
)
11. Cách mở cổng để kết cho phép các máy lẻ từ ngoài internet kết nối vào tổng đài.
Yêu cầu phải có IP tĩnh và đường cáp quang để chất lượng thoại được tốt nhất
a. Open port trên tổng đài


Cài đặt tổng đài Grandstream 3


b. Mở cổng trên modem (Nat port trên modem)
Ở đây mình sử dụng modem drayteck -> các bạn vào mục Nat -> Open ports và làm như hình sau
- 192.168.1.200: Là địa chỉ IP của tổng đài IP
- Giải cổng cần mở:
+ Cổng báo hiệu: 5060
+ Cổng thoại: 10000->20000 (chú ý dải cổng từ 10000 đến 20000)


Cài đặt tổng đài Grandstream 4


Chú ý: Việc open port liên quan đến bảo mật hệ thống, bạn nào thực sự lắm bắt được thì mới mở còn không rõ vui lòng liên hệ kỹ thuật viên 1900.6050
12. Cài đặt máy lẻ lê PC hoặc trên Smartphone (như Samsung hoặc Apple)
a. Cài đặt trên PC.
Phần mềm trên di động như iphone, ipad, andoid thì bạn vào Google Play hoặc iTunes tìm phần mềm với tên là Grandstream tải về cài đặt và cấu hình như theo hướng dẫn sau
 - Chọn setting -> bấm hình dấu cộng bên góc phải màn hình

Phần mềm gọi điện voip 1


- Chọn Account Settings


Phần mềm gọi điện voip


- Chọn SIP Account


Phần mềm gọi điện voip 2


 - Điền thông tin tài khoản (Thông tin tài khoản được cấp từ tổng đài ip)


Phần mềm gọi điện voip 3


- Sau khi cài đặt song thì bạn lưu lại và ra màn hình chính, số điện thoại hiển thị lên mầu xanh ở góc phải bên trên màn hình như hình sau thì khi đó xác định bạn đã đăng ký thành công


Phần mềm gọi điện voip 4

13. Update firmware, Lưu trữ (backup) và khôi phục các cài đặt cấu hình tổng đài

 

Cài đặt tổng đài Grandstream 5

14. Kết nối các tổng đài gọi nội bộ.
Ví dụ ta có 2 tổng đài cần kết nối:
- Tổng đài 1: IP = 192.168.1.100 - Dải máy lẻ là: 100-199
- Tổng đài 1: IP = 192.168.10.200 - Dải máy lẻ là: 200-299
Ta làm từng bước như sau:
a. Tạo kết nối đến tổng đài 2


Cài đặt tổng đài Grandstream 6


b. Gọi sang tổng đài 2
- Khi gọi ra đầu số 2XX thì sẽ routing qua trunk nối "Noi_tong_dai_2"


Cài đặt tổng đài Grandstream 7


c. Nhận cuộc gọi từ tổng đài 2
- Khi cuộc gọi đến từ trunk "Noi_tong_dai_2) hệ thống sẽ tự động DID máp đến số máy lẻ, chú ý để máp được chọn như đánh dấu đỏ bên dưới


Cài đặt tổng đài Grandstream 8

Mình hướng dẫn 1 đầu, đầu tổng đài còn lại các bạn làm tương tự