NGN SOFTSWITCH

 1. Giới thiệu

-          Mạng NGN (Next Generation Network) là mạng hội tụ cả thoại, video, trên cùng một cơ sở hạ tầng dựa trên nền tảng IP

-          NGN là sự tích hợp cấu trúc mạng hiện tại với cấu trúc mạng đa dịch vụ dựa trên cở sở hạ tầng có sẵn

-          Các đặc điểm của NGN:

 • Sử dụng công nghệ chuyển mạch mềm
 • Mạng hội tụ thoại và dữ liệu, cố định và di động
 • Mạng băng thông rộng cung cấp đa dịch vụ

-          Chuyển mạch mềm (Softswitch): đây là công nghệ chuyển mạch thoại thay thế cho các thiết bị tổng đài chuyển mạch cứng cồng kềnh. Các mạng của các dịch vụ khác nhau được kết nối với nhau thông qua sự điều khiển của một tổng đài duy nhất, tổng đài dựa trên chuyển mạch mềm Softswitch.

-          Hệ thống chuyển mạch mềm cho phép nối mạng giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp hoặc giữa các mạng doanh nghiệp với nhau. Nó có cơ chế bảo vệ, xử lý cả luồng báo hiệu và media

 1. Lợi ích:

-          Linh hoạt hơn

Việc chuyển mạch và định tuyến thoại sẽ được thực hiện linh hoạt hơn, uyển chuyển hơn trong điều kiện của công nghệ và dịch vụ cung cấp

-          Đảm bảo các dịch vụ hoạt động ổn định

NGN là một tập hợp các thành phần tạo nên một hệ thống hợp nhất, để đảm bảo các dịch vụ hoạt động trên nó có thể hoạt động ổn đinh và hiệu quả

-          Dễ quản lý

Các ứng dụng được xây dựng trên cơ sở hạ tầng mạng IP, nên dễ tập trung quản lý cũng như tích hợp thêm các ứng dụng mới trên nền NGN

-          Giảm chi phí

Việc xây dựng trên một cơ sở hạ tầng sẽ giảm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, giảm chi phí quản trị và bảo trì hệ thống

 1. Triển khai

Mô hình

 ngn

Để có được hệ thống NGN thì thành phần quan trọng của nó là SoftSwitch.

Xây dựng hệ thống Softswitch trên nền NGN, các điều kiện cần thiết là:

-          Cơ sở hạ tầng:

 • Cơ sở hạ tầng mạng nội bộ của từng công ty hoặc từng chi nhánh
 • Sử dụng mạng băng thông rộng của nhà cung cấp dịch vụ (sử dụng Megawan của VTN …)
 • Liên kết giữa các hệ mạng trên

-          Xây dựng Softswitch trên cơ sở hạ tầng được xây dựng

 • Softswitch có sẵn
 • Softswitch tự xây dựng.
 1. Softswitch có sẵn

Ưu điểm

-          Dễ lựa chọn, dễ triển khai.

-          Có sự hỗ trợ trực tiếp của hãng khi gặp sự cố.

-          Chế độ bảo hành tốt.

Nhược điểm:

-          Phí bản quyền cho từng ứng dụng

-          Mở rộng số lượng agent khó.

-          Thời gian sử dụng phải tốn phí gia hạn

Triển khai:

-          Bước 1:  liệt kê các đường sẽ định tuyến.

-          Bước 2: chọn lựa thiết bị Softswitch có sẵn.

-          Bước 3:

-          Bước 4:

B. Softswitch tự xây dựng.

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Triển khai: