Tài liệu:

 

 

 

CẤU HÌNH GATEWAY DINSTAR DAG1000-2S

 

 

 

 

Trình bày: Nguyễn Thị Trúc Ly

Bộ Phận: Kỹ Thuật  

 

hfkka 

 

A.     . Cách đăng ký số điện thoại trên gateway.

       Bước 1: Đăng nhập vào gateway có 2 cách:

Cách 1:  Đăng nhập bằng cổng LAN.

Kết nối cổng LAN của gateway với PC, cổng WAN kết nối với mạng Internet. Mở trình duyệt trên máy tính và nhập địa chỉ IP mặc định của cổng LAN vào: 192.168.11.1.  Mặc định đầu vào Username và Password: "admin / admin".

ddđ

Click “Status & Statistics à System Information” xem địa chỉ IP cổng WAN của gateway:

hjka 

Nhập địa chỉ IP của gateway lên trình duyệt rồi cấu hình.

 

fghj

Cách 2: Bấm *159# trên điện thoại Analog để biết trực tiếp địa chỉ IP cổng WAN là bao nhiêu, rồi mở trình duyệt máy tính nhập vào. (Ví dụ: Nghe địa chỉ là 10.0.0.128)

ádrt 

 

      Bước 2: Cấu hình máy chủ SIP.    ( Lưu ý: Cấu hình này thực hiện khi đăng nhập bằng cổng WAN)

Click vào "SIP Server" cấu hình như sau:  

 ádgh

 

Sau đó bấm vào nút "Save" để hoàn tất việc cấu hình.

Bước 3: Cấu hình cổng tài khoản.   ( Lưu ý: Cấu hình này thực hiện khi đăng nhập bằng cổng WAN)

Click vào "Port -> Add", nhập số điện thoại cần đăng ký vào Primary Display Name, Primary SIP User ID,Primary Authenticate ID và nhập mật khẩu vào Primary Authenticate Password.

asdf

Sau đó bấm vào nút "Save" để hoàn tất việc cấu hình.

 

Click “Status & Statistics à Registration” để biết đăng ký được chưa. Nếu đăng ký thành công sẽ hiện “Registered”, nếu đăng ký không thành công hiện “Registered Fail.

adfg

 

B.      Cách cài đặt Fax.    ( Lưu ý: Cấu hình này thực hiện khi đăng nhập bằng cổng WAN)

Lưu ý: Để gửi Fax được thì phải chọn  đúng version, click “Status &Statistics à System Information” để kiểm tra version.

 

 hjka

Click “Advanced à Fax Parameter” cấu hình:

hjka

 

Click “Advanced à SIP Parameter” cấu hình: 

yuia 

Lưu ý: Tắt Sip ALG trên modum mới gửi Fax và bật nút auto answer trên máy Fax.

….Hết....