AUTO PROVISIONING BẰNG TFTP SERVER

Cách để thực hiện auto provisioning lên các ip phone cho tổng đài asterisk

1. Thực hiện Auto provisioning qua TFTP server. Cách thực hiện:

Hình 1: Mô hình Auto provisioning qua TFTP

B1: Tải file MAC.cfg và file common.cfg  mẫu theo link sau
Tên file: Yealink_SIP_Phones_AutoProvisioning_Template
 ·        File MAC dùng để tạo ra một account cho một IP phone ứng với địa chỉ MAC của IP phone đó.
 ·        Dùng Notepad++ để mở file MAC.cfg mẫu ( các bạn có thể dùng tool khác vẫn được, ở đây mình dùng Notepad++). Bạn tạo New 1 File Notepad, chọn save as > số MAC.cfg (địa chỉ MAC phía sau thiết bị), chép đoạn code bên dưới vào file MAC vừa tạo.
 Ví dụ: tạo file MAC có tên       001565B4CFD5.cfg
Chép đoạn code sau vào file MAC vừa tạo
#Account1 Basic Settings#
 
account.1.enable = 1
 
account.1.label = 100
 
account.1.display_name = Chien
 
account.1.auth_name = 100
 
account.1.user_name = 100
 
account.1.password = 12345
 
account.1.sip_server.1.address = 192.168.0.5
 
account.1.sip_server.1.port = 5060
 
account.1.sip_server.1.transport_type =0
 
 Trong đó:
 
account.1.enable = 0 là Disable, 1 là Enable label =100 là nhãn hiển thị số extension 100 display_name = Chien là tên hiển thị trên IP Phone user_name = 100 là số extension
 
password = 12345 là mật khẩu xác thực của account 100
 
auth_name = 100 là số xác thực bằng MD5
 
sip_server.1.address = 192.168.0.5 là IP của tổng đài
 
server.1.port = 5060 là port protocol Sip của tổng đài
 
sip_server.1.transport_type = là chọn protocol 0-UDP,1-TCP,2-TLS Note: Bạn có thể tạo file MAC theo như hướng dẫn hoặc cách khác bạn có thể open file MAC.cfg trong file vừa tải về phía trên, sau đó tiến hành tìm các dòng như trên ví dụ và edit lại.
 ·        File Common.cfg dùng tạo ra các cấu hình mạng cơ bản như Hostname, Network Advanced, VLAN, WEB PORT…
 
 Lưu ý: Sau khi giải nén file
 
Yealink_SIP_Phones_AutoProvisioning_Template.rar có 1 file common.cfg chúng ta nên để default ( không chỉnh sữa )
 B2: Dựng TFTP server
 ·        Tải TFTP về theo link sau:http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html Các bạn chọn version phù hợp cho HĐH của mình và tiến hành install.
Hình 2: Giao diện sau khi cài đặt
1.      Current Directory : Chọn đường dẫn đến file MAC.cfg
2.      Server interfaces: Địa chỉ IP của server TFTP
3.      Cấu hình setting >
 

 Hình 3: Thẻ GLOBAL tích TFTP server

Hình 4: Thẻ TFTP set port 69

B3: Chờ vài phút và kiểm tra kết quả trên IP phone có nhận account chưa.Nếu như hình
 
thì đã thành công.
 
CÁCH TẠO FILE MAC.cfg BẰNG CFG GENERATORTOOL Tải tool theo link sau:
 

Tiến hành giải nén như hình sau:

Install file CfgGenerator.exe sẽ thấy giao diện sau:

Chọn advanced confguration và chọn account và loại thiết bị như hình

Note: Loại thiết bị tùy vào modem IP Phone công ty bạn đang dùng.

 Cấu hình các thông số account1 cho file MAC.cfg

 

Sau khi add sẽ được như sau:

 Tiến hành tạo các tham số account khác như bước trên

 Tạo các thông số register tổng đài IP

 Sau khi tạo các thông số xong ta tiến hành save lại với tên file là địa chỉ MAC của IP Phone cần cấu hình

 File sau khi save và open có dạng như sau:

 

Phân phối thiết bị VoIP và Hội nghị truyền hình trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU HƯNG

Add: 36A, Nguyễn Gia Trí, P.25, Bình Thạnh, HCM

Tel: 02873000246 - Hotline: 19006069

Email: info@duhung.vn 

Website: www.duhung.vn