7  tính năng gọi của điện thoại SIP-T21P E2

Điện thoại Ip Yealink SIP-T21P E2 là một trong những dòng điện thoại ip mới nhất của hãng Yealink. Dòng điện thoại T21P E2 hỗ trợ nhiều tính năng cuộc gọi như gọi, trả lời, tự động trả lời, chuyển cuộc gọi.

Yealink là thương hiệu nổi tiếng hàng đầu chuyên cung cấp các dòng sản phẩm voip hàng đầu trên thế giới. Thực tế tìm hiểu thị yếu tiêu dùng trên thị trường, Yealink đã ra mắt thị trường dòng điện thoại SIP-T21P E2 nhằm đáp ứng yêu cầu của người dùng.

Dòng điện thoại T21P E2 được thiết kế sử dụng dễ dàng như dòng điện thoại thông thường thông qua cổng mạng điện thoại chuyển mạch (PSTN). Với dòng điện thoại này bạn hoàn toàn có thể thực hiện các cuộc gọi điện thoại, trả lời cuộc gọi, chuyển cuộc gọi hoặc thực hiện các cuộc gọi hội nghị.
Sau đây, quý khách cùng chúng tôi trải nghiệm những tính năng gọi cơ bẳn của dòng điện thoại ip t21P E2:

1. Gọi

Để thực hiện cuộc gọi trên điện thoại T21P E2 bạn có thể thực hiện một trong ba cách sau:
+ Sử dụng tai nghe
+ Sử dụng tay cầm điện thoại
+ sử dụng speaker phone
Bạn hoàn toàn có thể quay số liên lạc trước tiên sau đó tùy theo mong muốn của bạn có thể sử dụng theo các cách nêu trên.
* Cách thực hiện cuộc gọi khi sử dụng tay cầm
- Bạn nhấc tay cầm lên
- Nhấn số điện thoại liên lạc trên phím
- sau đó nhấn phím , # hoặc phím mềm SEND
* Cách thực hiện cuộc gọi khi sử dụng loa ngoài(hands-free speakerphone)
- Nhấn phím có biểu tượng loa  . sau đó, nhấn tiếp số cần liên lạc. Chọn , # hoặc SEND
* Sử dụng tai nghe
Nếu chọn kết nối với tai nghe, nhấn phím để bật chế độ tai nghe. sau đó, nhấn số liên lạc trên bàn phím. Chọn , # hoặc SenD.

2. Trả lời cuộc gọi

Để trả lời cuộc gọi bạn có thể lựa chọn 3 cách sau:
* Với tay cầm chỉ cần nhấc lên
* Khi sử dụng tai nghe
Nhấn phím tai nghe . Ngoài ra, bạn có thể dùng phím mềm Answer

3. Tự động trả lời

Bạn có thể sử dụng chức năng tự động trả lời khi có cuộc gọi đến. Để cấu hình chức năng này thực hiện như sau:
- Chọn Menu ---> Features ---> Auto Answer
- Nhấn  hoặc , hoặc phím mềm Switch để lựa chọn tài khoản từ Line ID
- Nhấn  hoặc , hoặc phím mềm Switch ---> Enabled từ status
- Nhấn phím mềm SAVE để thay đối hoặc back để tiếp tục. Khi đó biểu tượng  sẽ hiển thị trên màn hình.

4. Các cuộc gọi gần đây (recent call dialing).

Để kích hoạt cuộc gọi gần đây trong quay số thông qua giao diện người dùng web:
- Chọn Directory ---> Setting
- Chọn Enabled từ danh sách của Recent Call In Dialing
- Sau đó, chọn Confirm để thay đổi.

5. Tự động gọi lại (Auto redial)

Bạn có thể kích hoạt tính năng tự động gọi lại để tự động quay số điện thoại khi người được gọi đang bận. Ngoài ra,  cũng có thể cấu hình số lần gọi lại tự động và thời gian chờ đợi giữa các lần thử quay số lại.
Để cấu hình tự động quay số lại thông qua giao diện người sử dụng điện thoại thực hiện như sau:
- Chọn Menu ---> Features---> Auto Redial
- Nhấn  hoặc , hoặc phím mềm Switch tới enabled từ Auto redial
- Chọn Redial Interval, thời gian mặc định là 10s. sau đó, chọn SAVE để lưu thay đổi.

6. Call mute

7. call hold/resume